NX 11 2017-07-29T10:09:49+00:00

NX-CAD-CAM-CAE

CAMdivision-it-is-TOP-European-NX-CAM-Partner

NX 11 (CAD/CAM/CAE) to nowoczesny system oferujący spójne zintegrowane aplikacje, które pozwalają na wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu poprzez cyfrową analizę i weryfikację oraz moduły wytwarzania.
NX ma również polską wersję interfejsu i posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa NX Realize Shape, mechatroniki, obliczeń MES, projektowania form wtryskowych/elektrod NX Mold, tłoczników/wykrojników NX Progressive oraz programowania obrabiarek CNC, CMM i robotów.

Firma CAMdivison ma największe doświadczenie w Polsce we wdrożeniach pakietów NX CAD/CAM, specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form wtryskowych i wykrojników oraz tworzeniu wieloosiowych postprocesorów z symulacją kinematyki maszyn na bazie kodu NC.

Wykonujemy usługi na terenie całej Europy – na potrzeby obsługi Klientów w Niemczech powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision GmbH.

 • NX 11 CAD CAM CAE

NX 11 oferuje nowe narzędzia, które w niezwykły sposób przyspieszają proces rozwoju produktów. Przejdź ze swoimi projektami, symulacjami i wytwarzaniem na wyższy poziom razem z NX CAD, NX CAM i Simcenter 3D!

Poniżej opisano główne zmiany i wybrane funkcjonalności jakie wprowadzono w NX 11.0.

 • NX 11 CAD/CAM/CAE

 • NX 11

NX 11 udostępnia nowe narzędzia, które wyraźnie poprawiają efektywność projektowania produktów. Przenieś projektowanie, prace inżynieryjne i procesy produkcyjne na wyższy poziom.

Dobre oprogramowanie to podstawa efektywnego projektowania. Oprogramowanie NX 11 istotnie usprawnia procesy projektowania produktów.W najnowszej wersji oprogramowania NX dostępne są rozwiązania do modelowania konwergencyjnego i szybkiego wytwarzania wraz z udoskonalonymi funkcjami tworzenia adnotacji, rysunków, dokumentacji i renderingu…

Nowe funkcje obróbki z użyciem robotów i przełomowe możliwości hybrydowej produkcji addytywnej w NX CAM umożliwiają tworzenie nowych kategorii części.

 • NX 11 & User Interface Changes

 • NX 11 & IrayPlus

W NX 11 przełączanie między oknami jest szybkie i intuicyjne z CTRL-TAB, z podglądem miniatur wszystkich aktywnych części. Wymagane informacje o części są teraz znacznie łatwiejsze do odczytania i nawigowania z poziomu okien HTML. Ulepszono funkcjonalność monitorów dotykowych i obsługę 4K.

NX 11 rozszerza możliwości wizualizacji o nowy silnik renderowania Lightworks iRay +. W pełni zintegrowany z NX Ray Traced Studio, silnik Lightworks Iray+ posiada dużą bibliotekę materiałów, scen i jest wielowątkowy, co pozwala wykorzystać w pełni nowoczesne mikroprocesory i procesory graficzne GPU.

 • NX 11 & Convergent Modeling

NX jako pierwszy system CAx zaimplementował technikę „Convergent Modeling” z Parasolid (kernel modelowania), która pozwala na jednoczesną pracę z danymi w postaci siatki (STL) oraz tradycyjnymi modelami bryłowymi i powierzchniowymi.

Ponad osiem lat temu SIEMENS PLM wprowadził nowatorską Technologię Synchroniczną eksponującą pomysł, że modelowanie bezpośrednie może współistnieć wraz z bardziej tradycyjną budową modeli 3D. Zostało ono zaimplementowane w obu jej produktach – NX i Solid Edge – i od tego czasu większość innych firm z branży CAx wdraża ich elementy i pomysły do własnych zestawów narzędzi.

Wiele branż korzysta z zeskanowanych danych 3D w ciągu procesu projektowego. Osoby, które pracowały z tymi danymi w przeszłości, wiedzą jakie jest to trudne. Nieregularne kształty wymagają stosowania reverse engineering, dzięki czemu mogą być używane później do druku 3D, projektowania form, analizy lub do innych zastosowań.

Convergent Modeling w NX 11 znacznie skraca czas procesu projektowego na przygotowanie zeskanowanego modelu do dalszych operacji. Wczytane dane STL (jako fasetki – siatki trójkątów) nie wymagają mapowania na powierzchnie, zamiany na bryły czy podejmowania innych operacji odtworzenia kształtu. Po zeskanowaniu danych można natychmiast rozpocząć budowę modelu do druku 3D, tworzyć do nich formy, umieszczać w złożeniu, poddawać analizie lub wykonywać inne operacje jak z danymi CAD.

Convergent Modeling w NX 11 oznacza ogromne oszczędności czasu i kosztów oraz eliminuje fazę ponownej obróbki danych!

W NX 11 wprowadzono możliwość powiązania różnych technik modelowania bryłowo-powierzchniowego z danymi opartymi na siatce lub wielokątach – możliwości te są wprowadzane do kernelu Parasolid.

Ta idea zwana „Convergent Modeling” oznacza, że możemy wprowadzać modele oparte o siatkę wielokątów do naszych modeli NX i wykorzystywać je w ten sam sposób jak tradycyjne funkcje dostępne w Parasolid – na przykład suma/różnica…

Zaimportowane modele STL nie wymagają manualnego przetworzenia, ale od razu można na nich pracować!

Technika Convergent Modelling oferuje więc kluczowe wsparcie dla nowych technik wytwarzania takich jak druk 3D i Additive Machining.

Nowe możliwości, które oferuje Convergent Modeling, różnią się od prostego zaimportowania i przekonwertowania części na model NURBS. Intrygujące jest to, jak dane dostępne w formie siatki są integrowane z procesem modelowania i nie wymagają uprzedniej konwersji do B-Rep.

W NX możemy przycinać, tworzyć dowolne operacje Boole’a, skalować, tworzyć odbicia lustrzane – lista jest bardzo długa….

W systemie NX możemy tworzyć tradycyjne modele, modele „convergent” i wykonywać na nich działania, których wynikiem będą zawsze parametryczne fasetki oparte na cechach.

Możliwe jest na przykład wprowadzenie danych ze skanu medycznego i wykorzystanie ich w połączeniu z bardziej „inżynieryjnymi” danymi w celu stworzenia oprzyrządowania czy implantów.

W NX 11 można drukować swoje projekty 3D bezpośrednio z programu za pomocą polecenia Plik>Drukuj 3D. Polecenie to wykorzystuje zestaw narzędzi do drukowania 3D oferowane z Microsoft Windows i powszechnie obsługiwanym 3D Manufacturing Format (3MF).

 • NX 11 & Topology Optimisation

Pod względem technologii projektowania i inżynieringu, wygląda na to, że optymalizacja topologii staje się coraz popularniejsza w połączeniu z coraz większą ilością działań wokół tego tematu.

Nowy moduł Topology Optimization w NX działa wg reguł workflow dla tego typu zagadnień.

Możemy ustalić swoją przestrzeń pracy pod względem cech, które należy zachować. Dodatkowo określić obszar geometrii, który stanie się kluczowym efektem optymalizacji… i inne dowolne obszary i warunki graniczne w zakresie obciążeń, ograniczeń, materiałów itp.

W połączeniu z nowymi narzędziami Convergent Modeling otrzymujemy fascynujące środowisko projektowania i rozwoju elementów wytwarzanych przyrostowo, które są niesamowicie lekkie!

 • NX 11 & Realize Shape – nowe opcje

Realize Shape jest nową technologią modelowania (rozwijaną od NX 9) umożliwiającą szybkie projektowanie części, a samo projektowanie modelu rozpoczynane jest od prymitywu np. kuli. Dzięki specjalnym poleceniom bryła jest poddawaniu „plastycznemu” rozciąganiu. Podczas rozciągania można tworzyć nowe segmenty na których będą wykonywane kolejne operacje.

W NX 11 wprowadzono nowe opcje dotyczące m.in. segmentowania prymitywów, kontroli styczności, dzielenia geometrii regionów, tworzenia kopii i luster…

 • Swept Volume

Parametryczne modelowanie bryłowe jest podstawą nowoczesnego projektowania 3D, dlatego w NX wprowadzono kolejną innowacyjną operację Swept Volume (wyciągnięcie bryły po ścieżce).

Swept Volume Umożliwia projektowanie w dokładnie taki sam sposób w jaki będzie przebiegał proces obróbki przy wyciągnięciu bryły wzdłuż krzywej 2D lub 3D.

W operacji można precyzyjne określić orientację modelu narzędzia – normalnie, równolegle lub pod dowolnym zdefiniowanym kątem w stosunku do ścieżki wyciągnięcia.

Flatten 3D faces to a plane

 • Flatten 3D faces to a plane

Kilka ostatnich wersji systemu NX wprowadziło szereg narzędzi dla konkretnych branż, szczególnie dla lotnictwa.

Projekty żeber i podłużnic stanowiły główny punkt wersji NX 10 – prace nad tymi aspektami były kontynuowane w wersji NX 11.

Nowa wersja zawiera również narzędzia związane ze rozwijaniem i formowaniem oraz skupia się szczególnie na elementach o podwójnej krzywiźnie – bez względu na metodę wytwarzania lub stosowany materiał, który może być np. tkaniną, plastikiem lub metalem.

Już od jakiegoś czasu narzędzia do rozwinięć w NX umożliwiały użytkownikom rozwinięcie złożonej powierzchni lub zestawu powierzchni. Narzędzia te są jednak dość mocno oparte na metodzie CAE, dlatego w nowym NX 11 stworzono nowe narzędzie z poziomu projektanta.

Nowy zestaw narzędzi do rozwinięć „wystrzega” się metody elementów skończonych CAE i wykorzystuje do rozwinięć bezmateriałową metodę deformacji minimalnej. Daje to niemal dokładnie ten sam rezultat jak CAE, ale w kilkukrotnie krótszym czasie.

W tym celu, wybieramy powierzchnię lub powierzchnie do rozwinięcia, wybieramy punkt w przestrzeni, do którego chcemy rozwinąć powierzchnie, główny kierunek i… tyle!

Istnieją również narzędzia, które umożliwiają nam przeprowadzenie analiz, takich jak mapowanie zniekształceń, przedstawiające miejsca, w których mogą wystąpić pęknięcia lub punkty spęczenia.

Zobacz film z przykładami zastosowań na https://youtu.be/1VVZltEU7fY.

 • Variable Offset Face

Często trudno wyróżnić jedno z wielu nowych poleceń, które warto opisać. Variable Offset Face (zmienne odsunięcie ścianki) z pewnością do nich należy, ponieważ pokazuje wysoki stopień zaawansowania technik modelowania w NX CAD.

Biorąc np. pod uwagę jeden zestaw powierzchni, tworzący zewnętrzny kształt karoserii drzwi samochodu, a następnie kolejny zestaw stanowiący wewnętrzny kształt. Wielkość przestrzeni pomiędzy tymi dwoma elementami znacznie się różni w rzeczywistości. Drzwi mają np. elementy wzmacniające, które są wymagane do zredukowania ciężaru, czy też muszą zapewnić dostęp do montażu innych elementów.

Zaprojektowanie tej powierzchni wewnętrznej to skomplikowana sprawa… Nowa opcja zmiennego odsunięcia w NX 11 umożliwia nam utworzenie wskazanych elementów i odsunięć w konkretnych, wskazanych miejscach, w jednej operacji!

NX 11 -Variable Offset Face - nx 11

 • NX 11 & Sketcher 2D

Projektanci spędzają znaczną ilość czasu na tworzeniu i modyfikacji szkiców, które sterują geometrią. W NX 11 szkicownik posiada szereg ulepszeń, które dają większą kontrolę i sprawiają, że łatwiej wprowadzać zmiany i znaleźć potrzebne informacje. Na przykład, można zdecydować czy mają być wyświetlane automatyczne wymiary, dzięki czemu ekran jest bardziej przejrzysty, zachowując jednocześnie zalety automatycznego wymiarowania.

Podczas przesuwania geometrii w szkicu uzyskujemy dynamiczny podgląd krzywych, które są w ruchu i związanych z nimi wymiarów. Łatwiej też można przeskalować geometrię szkicu lub określoną grupę krzywych.

 • NX & PMI from Legacy Drawing

 • NX Drafting & Add Arrangement views

W NX 11 można automatycznie przekonwertować widoki rysunkowe i obiekty do widoków modelu i obiektów PMI. Konwersja do PMI może być wykonywane interaktywnie lub za pomocą automatycznego przetwarzania.

NX 11 umożliwia wyświetlenie wiele rozwiązań montażowych na rysunku, dostarczając maksimum informacji o tym, jak dany produkt jest montowany i pokazać szczegóły wewnętrzne lub alternatywne konfiguracje. Widoki montażowe mogą być edytowane w NX Drafting.

 • NX 11 & CAE – Simcenter

Oprogramowanie Simcenter oferowane przez Siemens PLM Software to wyjątkowe połączenie narzędzi do symulacji układów, 3D CAE oraz testowania, które ułatwia prognozowanie zachowania wszystkich krytycznych parametrów produktu w całym cyklu jego życia. Korzystając z symulacji w oparciu o zasady fizyki oraz wyników analizy danych, Simcenter pomaga w optymalizacji konstrukcji oraz wprowadzaniu usprawnień.

Simcenter umożliwia tworzenie cyfrowego „bliźniaka” opracowywanego produktu, czyli modelu wiernie odzwierciedlającego jego rzeczywiste cechy i ewoluującego w całym cyklu życia wyrobu. Pozwala to na precyzyjną symulację wydajności produktu od powstania koncepcji po eksploatację w warunkach rzeczywistych.

Więcej filmów na kanale CAMdivision: http://bit.ly/2aOHyqi

 • NX 11 & Manufacturing

Nowe pakiety do programowania robotów NX CAM Robotics i przełomowe możliwości obróbki hybrydowej NX CAM umożliwiają produkcję nowych typów części. Line Designer pozwala na porównanie fizycznej instalacji przemysłowej z wirtualnym modelem za pomocą chmury danych. NX CAM zapewnia nowy poziom wydajności w każdym aspekcie pracy, redukuje czas obróbki i poprawia jakość. NX CMM pozwala teraz na tworzenie szybkich metod pomiarów. NX Tooling Design oferuje zwiększoną wydajność przy projektowaniu form i tłoczników postępowych.

Główne zmiany wprowadzane w NX 11 do pakietów NX CAM będą dostępne począwszy od NX 11.0.1.

 • Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

 • email: nx@camdivision.pl
 • tel. 71 780 30 20
 • mobile 500 71 40 48
 • lub formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko*

Firma*

Adres email*

Telefon*

Wiadomość*