Teamcenter 2017-07-29T09:55:10+00:00

 

Logo_teamcenter

CAMdivision-Our-Solutions-CAD-CAM-CAE

Teamcenter jest wiodącym rozwiązaniem służącym do zarządzania zarówno danymi przedsiębiorstwa (PDM) jak i całym procesem życia produktu (PLM). Zastosowanie tego rozwiązania skutecznie poprawia współpracę pomiędzy rożnymi wydziałami czy oddziałami firmy, powodując zwiększenie niezawodności jak i skrócenie czasu powstawania nowych wyrobów. System Teamcenter obejmuje swoim zakresem cały proces projektu, począwszy od zebrania wymagań, ustaleniu harmonogramu działań, poprzez opracowanie modeli, wykonanie symulacji oraz programów obróbczych, a skończywszy na zarządzaniu serwisowaniem wyprodukowanych urządzeń.

Uniwersalność tego rozwiązania powoduje iż ma ono szerokie zastosowanie we wszelkich branżach przemysłu, zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w dużych koncernach międzynarodowych.

Wykonujemy usługi na terenie całej Europy – na potrzeby obsługi Klientów w Niemczech powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision GmbH.

• Zobacz zapis spotkań o najnowszych rozwiązaniach w NX CAx/TC!

Struktura systemu Teamcenter

Portfolio rozwiązania zawiera szereg dedykowanych aplikacji, obejmujących cały cykl życia produktu (PLM). Całość podzielona jest na odpowiednie obszary działań, w których wykorzystywany jest system Teamcenter.

Możliwości startu i późniejszej rozbudowy systemu są ogromne. Można rozpocząć zarządzanie danymi od działu konstrukcyjnego, gdzie zarządzaniu i kontroli podlegają wszystkie opracowywane modele oraz dokumentacja rysunkowa, wraz z dostępem do informacji dla innych działów – technologii i przygotowania produkcji. Dalsze rozszerzanie na kolejne działy czy funkcjonalności może obejmować np. harmonogramowanie działań, tworzenie technologii, czy analiz kosztów i zaawansowanego zarządzania treścią.

Teamcenter ma strukturę otwartą, umożliwiającą dodawanie nowych funkcji czy aplikacji w dowolnym momencie.

Teamcenter Apps

 

Wyszukiwanie danych

W przypadku przechowywania w systemie olbrzymich ilości danych, lub informacji, do których konieczne jest szybkie dotarcie, kluczową sprawą jest łatwe i efektywne wyszukiwanie. W systemie Teamcenter można w bardzo prosty sposób dotrzeć do każdej informacji, zawartej w obiektach. Dostęp do tego mechanizmu jest zarówno z poziomu samej aplikacji Teamcenter, jak i z poziomu zintegrowanych aplikacji CAD czy MS Office. W sytuacji, gdy nie są znane konkretne dane, można wykorzystać wyszukiwanie graficzne i w prosty sposób znaleźć element poprzez geometrię lub jego powiązania.

Dla wprowadzania zmian i rozwoju produktów kluczową opcją jest analiza wpływu, czyli podanie informacji do jakich innych złożeń jest wykorzystywany dany detal, lub jakie inne informacje w systemie są z nim powiązane.

Do przedstawienia wyników lub eksportu ich na zewnątrz systemu służą raporty, które w usystematyzowany sposób mogą przedstawić zebrane dane w sposób czytelny i możliwy do wykorzystania także poza systemem Teamcenter.

Integracje CAD/CAM/CAE –  MultiCAD

Wykorzystując integracje wielu aplikacji, Teamcenter umożliwia współpracę pomiędzy inżynierami pracującymi na różnych aplikacjach projektowych. Zastosowanie metody przechowywania danych opracowanej przez Siemens, umożliwia również wyświetlanie kompleksowych struktur produktów, zbudowanych w różnych aplikacjach CAD. Można je w systemie Teamcenter w prosty sposób tworzyć, wyświetlać, jak również wykorzystywać pomiędzy nimi poszczególne komponenty składowe. System Teamcenter posiada bezpośrednie integracje do najpopularniejszych systemów CAD/CAM/CAE:

 • Siemens NX
 • Solid Edge
 • CATIA v5
 • Autodesk Inventor
 • Solid Works
 • PTC Pro/ENGINEER

 Teamcenter CAx

Integracja z MS Office

Praca w MS Office odbywa się w sposób w pełni zintegrowany. Można wstawiać bezpośrednio komponenty z systemu Teamcenter, dodawać komentarze do dokumentu i zapisywać je jako odrębny obiekt. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość wstawiania interaktywnych modeli 3D bezpośrednio do dokumentu MS Office.

W celu zapewnienia zachowania standardów firmowych, wszystkie szablony dokumentów oraz wykorzystywane grafiki są udostępniane dla każdego użytkownika. Zapisywanie dokumentów odbywa się bezpośrednio na serwerze, przez co dostęp do nich jest możliwy z dowolnego komputera.

Użytkownicy, którzy są przyzwyczajeni do modyfikacji danych w arkuszach Excel, docenią funkcjonalność Live Excel, dającą możliwość wprowadzania zmian we właściwościach obiektów bezpośrednio z poziomu zintegrowanego arkusza, bez konieczności edycji poszczególnych wpisów w formularzach Teamcenter. Podobnie wszystkie informacje można wyeksportować bezpośrednio do wybranego szablonu arkusza, z automatycznym jego wypełnianiem.

Zarządzanie procesami

Jedną z podstawowych kwestii w przedsiębiorstwie są procesy biznesowe, począwszy od procesu głównego, a skończywszy na procesach zmiany czy zatwierdzania dokumentacji. Każdy proces może zostać odzwierciedlony w systemie Teamcenter, przyspieszając wykonywanie standardowych procedur oraz redukując obieg dużej części, a niekiedy całkowicie wyeliminowując, dokumentację papierową.

Zastosowanie w Teamcenter narzędzi do samodzielnego modyfikowania i tworzenia nowych procesów umożliwia administratorowi budowanie nowych lub rozwijanie istniejących procedur. W przeważającej ilości przypadków wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji w znacznym stopniu zredukowało wiele niepotrzebnych kroków. Wynika to z faktu iż wiele czynności może zostać zautomatyzowane i pewne działania zostają wykonane przez Teamcenter bez konieczności udziału użytkownika.

Za pomocą procesów Teamcenter można powiązać kompletny obieg informacji i dokumentów, począwszy od zamówienia wpływającego do firmy, poprzez wymagania, projektowanie, symulację, wytwarzanie, aż do utylizacji produktu, przechodząc przez wszystkie działy przedsiębiorstwa, biorące czynny udział w procesie. Osoby, które powinny mieć tylko informację o pewnych zdarzeniach mogą zostać poinformowane automatycznie za pomocą wiadomości email wysyłanej automatycznie przez system.

Teamcenter Workflow

Standaryzacja

Jedną z podstawowych przyczyn, dla których wdrażane są systemy zarządzania, jest standaryzacja danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Teamcenter posiada specjalny mechanizm klasyfikacji, za pomocą którego można skatalogować i udostępnić dowolne dane w firmie. Podstawowym zastosowaniem jest wykorzystanie tego mechanizmu jako biblioteki elementów standardowych i bazy narzędzi. Każy użytkownik może wyszukać odpowiednie dla niego dane i wykorzystać w aplikacji, w której pracuje. W środowisku Multi-CAD, czyli takim, gdzie Teamcenter zarządza wieloma różnymi aplikacjami CAD, można w ten sposób standaryzować dane, niezależnie od tego w jakiej aplikacji będą one wykorzystywane.

Kolejnym z zastosowań mechanizmu klasyfikacji w Teamcenter jest udostępnienie szablonów dokumentów oraz materiałów służących budowaniu zewnętrznego wizerunku firmy, czy umieszczanie bazy norm i wytycznych, które obowiązują w przedsiębiorstwie.

Wizualizacja

Wizualizacja będąca nieodzowną częścią systemu Teamcenter umożliwia pełen podgląd danych, które zostały umieszczone. Niezależnie od aplikacji CAD, w której zostały utworzone pliki, można je podejrzeć w przeglądarce 3D lub 2D, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek programu CAD.

Zależnie od posiadanej konfiguracji wizualizacji, do takich modeli można dodawać komentarze, a nawet w oknie programu Teamcenter dokonywać pomiarów czy tworzyć przekroje i zaglądać wgłąb konstrukcji. Komentarze można również dodawać do innych plików jak np. PDF czy plików STEP.

Wizualizacja posiada szereg dodatkowych narzędzi, które dają dodatkowe możliwości związane z np. analizą tolerancji, nadawaniem relacji elementom, czy zmianie położenia składników złożenia. Można również prowadzić zdalne sesje online, gdzie osoba po drugiej stronie widzi dokładnie te same ruchy modelu oraz może interaktywnie uczestniczyć w takiej prezentacji.

Teamcenter Workspace

Teamcenter Manufacturing

Dla przedsiębiorstw, które muszą tworzyć karty technologiczne, czy budować marszruty definiujące przebieg procesu, system Teamcenter oferuje specjalne narzędzia wspomagające prace technologów. Podstawową kwestią jest zapewnienie bazowania na bieżącej wersji dokumentacji oraz możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy wszystkie składniki złożenia konstrukcyjnego eBOM są ujęte w strukturze technologicznej mBOM. Struktury te technolodzy mogą budować dowolnie, bez ryzyka wprowadzania zmian konstruktorom.

Na podstawie struktur technologicznych tworzone są odpowiednie procesy, uwzględniające stanowiska, narzędzia, operacje i materiały. Każda zmiana konstrukcji jest sygnalizowana, przez co w łatwy sposób można zaktualizować, lub wykonać nową technologię. Dział narzędziowy ma dostęp do listy wykorzystanych narzędzi, które można szybko zidentyfikować w zintegrowanej bazie narzędzi.

Zarządzanie projektem

System Teamcenter umożliwia kompleksowe zarządzanie projektem, umożliwiając zaplanowanie, analizę oraz zarządzanie całym procesem trwania projektu na poszczególnych jego etapach. począwszy od zdefiniowania zespołu projektowego, składającego się z członków posiadających odpowiednie uprawnienia, poprzez zaplanowanie poszczególnym pracownikom zadań, aż do zakończenia projektu.

Jedną a kluczowych funkcji zarządzania projektem jest możliwość ustalania zadań dla pracowników w oparciu o bieżące informacje dotyczące ich obciążenia w innych projektach. Całość może być zobrazowana na wykresie Gannt’a. Analiza obciążeń a także zależności pomiędzy zadaniami obejmuje nie tylko pojedynczy projekt, lecz wszystkie aktywne projekty w przedsiębiorstwie.

Dla managera danego projektu równie ważną kwestią jest zarówno szacowanie kosztów całego przedsięwzięcia, jak i bieżące śledzenie wykonania zadań. W każdej chwili dostępne są informacje dotyczące postępów (wraz z podglądem danych elementów), jak również dane dotyczące dotychczasowych kosztów. W podjęciu decyzji o dalszych działaniach pomaga zaimplementowana w Teamcenter analiza projektu według metody EVM.

MRL - biblioteka narzędzi.

 Webinar NX CAD Realize Shape

Szkolenia i Warsztaty Teamcenter

Organizujemy bezpłatne jednodniowe warsztaty dotyczące zarządzania danymi przedsiębiorstwa wraz z integracją z aplikacją NX CAD/CAM oraz Solid Edge. Po warsztatach można umówić się na analizę procesów biznesowych w firmie oraz optymalizacji pracy.

Warsztaty i szkolenia obejmują m.in. tematykę:

 • Podstawy PDM/PLM
 • Zarządzanie danymi konstrukcyjnymi
 • Integracja danych technologicznych CAM
 • Zarządzanie projektem wraz z harmonogramem
 • Procesy obiegu informacji w przedsiębiorstwie
 • Wizualizacja danych

Każdy uczestnik może zobaczyć i przetestować działanie systemu Teamcetner na żywo.

 • Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

 • email: nx@camdivision.pl
 • tel. 71 780 30 20
 • mobile 500 71 40 48
 • lub formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko*

Firma*

Adres email*

Telefon*

Wiadomość*