VoluMill 2017-07-29T10:00:17+00:00

CAMdivision Sp. z o.o. jest generalnym dystrybutorem Celeritive Technologies, która przyznała nam status PLATINUM za wdrożenia pakietów VoluMill for NX CAM & VoluMill NEXION Edition.

VoluMill for NX CAM – to specjalny algorytm obróbki zgrubnej z pełną kontrolą nad przekrojem wióra (kątem opasania frezu) oraz dynamicznymi posuwami umożliwiający zastosowanie dużych głębokości skrawania i skrócenie czasu obróbki zgrubnej nawet o 80% w stosunku do tradycyjnych ścieżek.

VoluTurn for NX CAM – to specjalny algorytm obróbki zgrubnej z pełną kontrolą nad przekrojem wióra w odniesieniu do operacji toczenia.

VoluMill for NX CAM to sprawdzona w praktyce technologia generowania ścieżek o ultrawysokiej wydajności w NX CAM dostępna zarówno dla starszych (od NX CAM 6.0) i najnowszych wersji – obecnie NX CAM 11.0.

Do optymalnego doboru parametrów obróbki służy specjalny asystent „Milling Advisor”, który na podstawie danych wejściowych (właściwości frezu, materiału, obrabiarki…) określa wartości szerokości i głębokości skrawania, obrotów i posuwów, które mają charakter dynamiczny.

NX CAM to moduł CAM oprogramowania NX pracujący jako w pełni zintegrowany pakiet z NX CAD lub niezależny system CAM. Jest to system wyższego rzędu o niespotykanych możliwościach kontroli ścieżki narzędzia – posiada polską wersję językową i cenę dostosowaną do naszego polskiego rynku.

VoluMill

VoluMill jest najszybszą i najbardziej efektywną metodą obróbki zgrubnej materiału. Niezależnie od typu frezowania – od wewnątrz na zewnątrz, z zewnątrz do wewnątrz, z góry na dół i z dołu do góry – i od tego, czy część jest obrabiana w pełni w jednej operacji, czy też wybrane obszary części wymagają takiej strategii obróbki, program VoluMill jest najlepszym narzędziem do tego typu pracy.

VoluMill jest idealny do części z branży lotniczej, motoryzacyjnej, form i matryc, medycznej, maszyn oraz dóbr konsumpcyjnych, dla wszystkich części o skomplikowanym kształcie lub pryzmatycznych wymagających obróbki zgrubnej:

  • gotowe wzory do obróbki form, matryc,
  • elektrod i stempli,
  • wielopoziomowe lub pojedyncze kieszenie,
  • kanałki, rowki, zagłębienia, itd.

Webinar VoluMill & VoluTurn

Przekrój wióra – kąt opasania

Na rysunku obok przedstawiono obróbkę powierzchni wklęsłej, płaszczyzny oraz wypukłej. Interakcję geometryczną między narzędziem a przedmiotem obrabianym opisuje się tzw. kątem opasania narzędzia przez materiał i oznacza symbolem θ. Na rysunku wyróżniono ten kąt i jak widać dla obróbki różnych powierzchni jest on różny. W przypadku obróbki powierzchni wklęsłych (naroży) kąt opasania wzrasta w odniesieniu do obróbki płaszczyzn. Obróbka powierzchni wypukłych to stan kiedy kąt opasania maleje.

Brak stałej szerokości skrawania prowadzi do zmiennych sił skrawania, a więc i obciążeń narzędzia oraz tym samym napędu głównego. Wzrost szerokości skrawania przyczynia się do wydłużania wióra oraz zwiększenia jego grubości.

W klasycznej obróbce zgrubnej kieszeni szerokość skrawania przekracza 50% średnicy narzędzia. Skutkiem tego następuje skokowy wzrost obciążenia narzędzia.

W NX CAM VoluMill to niekorzystne zjawisko jest wyeliminowane!

Kąty opasania – różne przypadki

Kąty opasania - przypadki

 VoluMill

Utrzymywanie stałego przekroju wióra w VoluMill umożliwia pracę obrabiarek i narzędzi skrawających w idealnych warunkach frezowania podczas całego procesu, niezależnie od kształtu czy złożoności danej części. Wydajność frezowania znacznie wzrasta w przypadku wszystkich materiałów; od aluminium, poprzez tytan, aż do kompozytów.

Generowanie ścieżek o ultrawysokiej wydajności za pomocą programu VoluMill jest szybkie i proste. Liczba wymaganych kliknięć myszką jest minimalna, a decyzji do podjęcia – bardzo mała.

Pełna kontrola nad szerokością skrawania i dynamiczne posuwy umożliwiają zastosowanie dużych głębokości skrawania i skrócenie czasu obróbki zgrubnej nawet o 80% w stosunku do tradycyjnych metod obróbki!

NX CAM

VoluMill

NX-CAM-log-CAMdivision

VoluMill

Generowanie ścieżek o ultra wysokiej wydajności za pomocą VoluMill jest szybkie i proste. Liczba wymaganych kliknięć myszką jest minimalna, a decyzji do podjęcia – bardzo mała. Mimo to nadal masz wszystko pod kontrolą.

Niezależnie od tego, czy chcesz obrobić całą część za pomocą jednej ścieżki narzędzia, czy też musisz realizować precyzyjny plan usuwania materiału, program VoluMill współpracuje z Tobą, aby twoja praca odbywała się szybko i niezawodnie.

Algorytm VoluMill jest ściśle zintegrowany z programem NX CAM (CAM Express) – pracujesz w tym samym interfejsie. Ścieżki narzędzia są zorientowane na wykonanie określonego zadania i  znacznie skracają czas programowania i wykonują pracę znacznie lepiej niż tradycyjne ścieżki narzędzi tam, gdzie liczy się to najbardziej – na hali produkcyjnej.

  • Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

Imię i Nazwisko*

Firma*

e-mail*

Telefon*

Wiadomość*