"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Instrukcja Importu i Exportu plików NX-a .prt do i z Teamcentera

Instrukcja Importu i Exportu plików NX-a .PRT do i z Teamcenter

Teamcenter jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania danymi i dokumentacją w środowisku projektowym. Jeśli pracujesz w branży inżynieryjnej, prawdopodobnie spotkałeś się z plikami .PRT, które są popularnym formatem używanym w oprogramowaniu CAD, takim jak Siemens NX. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces importowania i exportowania plików .PRT do Teamcenter, aby ułatwić zarządzanie nimi w Twojej organizacji.

Przygotowanie plików .prt
Przed rozpoczęciem importowania plików .prt do Teamcenter, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne pliki .prt w odpowiednim formacie. Możesz przeprowadzić wstępną analizę i upewnić się, że pliki są kompletnie skonstruowane i gotowe do importu.

IMPORT PLIKÓW .PRT DO TEAMCENTER

1. Uruchom oprogramowanie Teamcenter na swoim komputerze. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia i dostęp do modułu odpowiedzialnego za importowanie plików.
2. Utwórz nowy Folder w Teamcenter, do którego chcesz za importować złożenie.

3. Uruchom NX z poziomu Teamcenter
Pamiętaj żeby odznaczyć wszystkie zaznaczane obiekty lub zaznaczyć folder Home (Folder osobisty), dzięki temu NX uruchomi się bez żadnego szablonu.

4. Kolejno kliknij Plik > Importuj złożenie do Teamcenter…

5. Zakładka Ustawienia domyślne

 • Typ elementu > wybierz Obiekt (lub inny Kastomowy obiekt używany w organizacji)6. Zakładka Konwersja nazwy i atrybutu

 • Źródło numeracji > wybierz Atrybut
 • Atrybut identyfikatora > ${DB_PART_NO}
 • Atrybut rewizji > ${DB_PART_REV}
 • Domyślna nazwa > ${OS_FILENAME}
  (Jeśli chcemy, żeby z automatu w nazwie plików pojawiła się nazwa z zapisanego natywnie złożenia to należy zmienić ${DB_PART_NAME} na ${OS_FILENAME})
 • Domyślny opis > ${DB_PART_DESC}


7. Zakładka Komponenty

 • Uwzględnij części typu komponent > zaznacz
 • Uwzględnij części zależne > zaznacz jeśli mają być za importowane również części zlinkowane
 • Znajdź komponent : Wybierz Jak zapisano
 • (komponenty zostaną wczytane z lokalizacji zapisanych)
  : Z folderu (komponenty zostaną wczytane tylko z głównego folderu złożenia)
  : Z folderów wyszukiwania(wybór folderów z których mają być importowane komponenty złożenia

8. Zakładka Części do zaimportowania

 • Wybierz złożenie lub części > wybierz (umożliwia wybranie części lub złożenie do za importowania)
 • Importuj z folderu > wybierz jeśli ma być importowana cała zawartości folderu

9. Inne parametry - aby zakładka się pojawiła należy kliknąć w czarny trójkąt pod tabelą „Nazwy i atrybuty do zaimportowania"

Parametry domyślne

 • Istniejąca część – akcja
  Zastąp (wybierz jeśli ta sama część istnieje obecnie w Teamcenter, zostanie zastąpiona za importowaną częścią).
  Zastosuj istniejące (wybierz jeśli ta sama część istnieje obecnie w Teamcenter, importowana część zostanie nadpisana, a istniejąca część w Teamcenter pozostanie).
  Nowa rewizja (wybierz jeśli ta sama część istnieje obecnie w Teamcenter, nowe części są importowane z nową rewizją).
 • Domyślny folder docelowy > wybierz folder w Teamcenter, gdzie zostanie za importowane złożenie (np. Folder, który wcześniej utworzyliśmy).
 • Wyjściowy plik dziennika > Umożliwia określenie pliku dziennika do rejestrowania operacji importowania.
 • Katalog główny plików powiązanych > Jest to potrzebne tylko wtedy, gdy importowane są powiązane pliki. Wszelkie pliki znalezione w katalogu części.
 • Domyślna uwaga dotycząca zmiany > bez zmian
 • Domyślny właściciel > Ustawienie użytkownika będącego właścicielem importowanych części i złożeń. Domyślnie jest to Nazwa logowania użytkownika Teamcenter. Jeśli ty masz być właścicielem złożenia pozostaw bez zmian.
 • Domyślny właściciel – Grupa > Ustawienie grupy będącej właścicielem importowanych części i złożeń. Domyślnie jest to Grupa logowania użytkowników Teamcenter. Ustaw grupę w jakiej będzie domyślny właściciel importował złożenie należy na to zwrócić uwagę, ponieważ potem inni użytkownicy mogą nie mieć prawa dostępu do złożenia.
 • Domyślne projekty > Umożliwia przypisanie importowanych części do projektów.

10. Sprawdź poprawność i przeprowadź próbę działania

 • Sprawdź poprawność informacji Teamcenter > Kliknij (Sprawdza części podczas przebiegu próbnego importu w oparciu o opcję wybraną w podgrupie Walidacja. Ponadto aktualizuje kolumnę Informacje Teamcenter w polu nazwa i atrybuty części do okna listy importu).
 • Próbne działania > Kliknij (Wykonuje symulowaną operację importu przed wykonaniem rzeczywistego importu. W Oknie informacyjnym jest wyświetlany wynik przebiegu importu próbnego).

11. Po poprawnej próbie działania importu kliknij OK
Złożenie powinno pojawić się w wyznaczonym folderze.

12. Ustawienie domyślne Użytkownika dla Importu złożeń.
Można ustawić na stałe niektóre ustawienia Importowania.
Plik > Narzędzia > Ustawienia domyślne użytkownika… > Integracja z Teamcenter > Import/Export Assembly > zakładka Importuj > pole Domyślna nazwa > wpisz ${OS_FILENAME}

Skrócona wersja Importu złożeń do Teamcenter

 1. Wybierz zakładkę Plik > Importuj złożenie do Teamcenter.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia domyślne > Typ elementu > wybierz Obiekt.
 3. W grupie Konwersja nazw i atrybutów > z listy Źródło numeracji wybierz opcję Atrybut.
 4. W grupie Komponenty > wybierz Uwzględnij części zależne.
 5. W grupie Komponenty > Znajdź komponenty > wybierz Jak zapisano.
 6. W grupie Części do zaimportowania > kliknij Wybierz zespoły lub Części i wybierz elementy do zaimportowania.
  Elementy są wymienione w oknie listy w grupie Nazwa i atrybuty części do zaimportowania.
 7. W grupie Inne parametry, w obszarze Parametry domyślne > z listy Istniejąca część – akcja > wybierz sposób importowania elementów, domyślnie Zastosuj istniejące.
 8. W obszarze Parametry domyślne > w polu Domyślny folder docelowy przejdź do folderu w Teamcenter, w którym zostaną umieszczone zaimportowane elementy.
 9. Sprawdź, czy domyślny użytkownik będący właścicielem i domyślna grupa właścicieli są poprawne.
 10. W grupie Sprawdź poprawność i przeprowadź próbę działania > kliknij Sprawdź poprawność informacji Teamcenter.
 11. W grupie Sprawdź poprawność i przeprowadź próbę działania > kliknij Próba działania.
 12. Przejrzyj okno Informacje, aby upewnić się, że parametry importu, takie jak typ, technika nazewnictwa, lokalizacje katalogów są poprawne.
 13. Zamknij okno Informacje.
 14. Kliknij OK , aby rozpocząć import.
  Wybrane pozycje zostaną zaimportowane. Okno Informacje, które zawiera parametry
  import jest wyświetlany po zakończeniu importu.

EXPORT PLKÓW .PRT Z TEAMCENTER


1. Uruchom oprogramowanie Teamcenter na swoim komputerze. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia i dostęp do modułu odpowiedzialnego za exportowanie plików.

2. Uruchom NX z poziomu Teamcenter
Pamiętaj żeby odznaczyć wszystkie zaznaczane obiekty lub zaznaczyć folder Home (Folder osobisty) dzięki temu NX uruchomi się bez żadnego szablonu.

3. Kolejno kliknij Plik > Eksportuj złożenie z Teamcenter…

4. Grupa Ustawienia domyślne > zakładka Nazewnictwo

 • Metoda nazewnictwa > wybierz Reguła Nazewnictwa
 • Reguła konwersji > wybierz Z łańcuchem zmiany nazwy
 • Zmień nazwę > wprowadź ${DB_PART_NO}-${DB_PART_NAME}
 • Akcja eksportowania > wybierz Zastąp
  Zastąp (wybierz jeśli ta sama część istnieje obecnie w folderze do którego jest exportowane złożenie, zostanie zastąpiona exportowaną częścią).
  Zastosuj istniejące (wybierz jeśli ta sama część istnieje obecnie w folderze do którego jest exportowane złożenie, część zostanie nadpisana, a istniejąca część w Folderze pozostanie).

5. Katalog wyjściowy > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanego złożenia lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.
6. Wyjściowy plik dziennika > wprowadź ścieżkę do lokalizacji pliku dziennika wyeksportowanego złożenia (Nie wymagane).
7. Katalog główny plików powiązanych > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanych plików powiązanych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.
8. Części wyeksportowane w formacie zip > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanego złożenia w formie spakowanego folderu zip lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji (Nie wymagane).

9. Następnie przejdź do zakładki Relacje > Rozwiń Części powiązane > zaznacz CAE i wybierz Symulacje, modele FEModel i Części wyidealizowane > zaznacz Rysunki.

Zakładka Pliki zewnętrzne > zaznacz Eksportuj.

10. Wróć do grupy Części do wyeksportowania > jeśli ma być eksportowane złożenie kliknij w Dodaj złożenie lub jeśli pojedyncza część kliknij w Dodaj część.

11. Przejdź do grupy Próba działania > kliknij w zieloną strzałkę Próba działania > przejrzyj plik dziennika upewnić się, że parametry eksportu, takie jak typ, technika nazewnictwa, lokalizacje katalogów są poprawne > zamknij plik dziennika.

12. Kliknij > OK, aby rozpocząć eksport > sprawdź w lokalizacji czy pojawiły się pliki eksportu.

Skrócona wersja Eksportu złożeń do Teamcente.

 1. Wybierz zakładkę Plik > Eksportuj złożenie z Teamcenter…
 2. W oknie dialogowym w grupie Ustawienia domyślne > zakładka Nazewnictwo > Metoda nazewnictwa > wybierz Reguła Nazewnictwa > Reguła konwersji > wybierz Z łańcuchem zmiany nazwy > Zmień nazwę > wprowadź ${DB_PART_NO}-${DB_PART_NAME} > Akcja eksportowania > wybierz Zastąp
 3. Katalog wyjściowy > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanego złożenia lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.
 4. Wyjściowy plik dziennika > wprowadź ścieżkę do lokalizacji pliku dziennika wyeksportowanego złożenia (Nie wymagane).
 5. Katalog główny plików powiązanych > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanych plików powiązanych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.
 6. Części wyeksportowane w formacie zip > wprowadź ścieżkę do lokalizacji wyeksportowanego złożenia w formie spakowanego folderu zip lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji (Nie wymagane).
 7. Następnie przejdź do zakładki Relacje > Rozwiń Części powiązane > zaznacz CAE i wybierz Symulacje, modele FEModel i Części wyidealizowane > zaznacz Rysunki.
 8. Zakładka Pliki zewnętrzne > zaznacz Eksportuj.
 9. Wróć do grupy Części do wyeksportowania > jeśli ma być eksportowane złożenie kliknij w Dodaj złożenie lub jeśli pojedyncza część kliknij w Dodaj część
 10. Przejdź do grupy Próba działania > kliknij w zieloną strzałkę Próba działania > przejrzyj plik dziennika upewnić się, że parametry eksportu, takie jak typ, technika nazewnictwa, lokalizacje katalogów są poprawne > zamknij plik dziennika.
 11. Kliknij > OK, aby rozpocząć eksport

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook