"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

IPW element obrabiany - przejmowanie przygotówki z innego WORKPIECE

"A przepraszam, co to w ogóle jest" ?

Mimo, że opcja dostępna jest już od wielu wersji NX CAM często możemy się spotkać z tego typu pytaniem.

Najprościej mówiąc ("po chłopsku") to coś trochę podobnego do znanej z operacji CAVITY_MILL opcji służącej do obróbki po przemocowaniu / zaindeksowaniu elementu obrabianego:

Cutting Parameters (Parametry obróbki) - Containment (Zakres) - In Process Workpiece (Obiekt IPW) - Use 3D (Użyj 3D).

Innym porównaniem mogło by być tworzenie przygotówki na podstawie bryły STL powstałej po wcześniejszych obróbkach.

Jednak zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku porównania są tylko przybliżone, a funkcjonalność jest nieco inna. Dzieje się tak dlatego, że nie każda operacja ma do wyboru opcję Use 3D (Użyj 3D), a nadpisywanie pliku STL po zmianach we wcześniejsze części technologi szybko może stać się bardzo uciążliwe.

Wybór opcji: IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany)

Opcja IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) dostępna jest standardowo w WORKPIECE, w miejscu wyboru przygotówki.

Oczywiście aby móc korzystać z IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) trzeba mieć co przejmować :)

Czyli potrzebna nam przygotówka, która już została wcześniej częściowo obrobiona (i ją będziemy przejmowali do dalszego procesu technologicznego). 

Inną sprawą jest natomiast to jak, gdzie i w jakim module NX CAM została zaprogramowana dotychczasowa technologia. Tutaj mamy kilka możliwości i nie znając podstawowej funkcjonalności IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) możemy zabrnąć z "ślepy zaułek", kwitując na końcu całość "coś to nie działa". Zazwyczaj jest to jednak brak konsekwencji w stosowaniu tej funkcjonalności NX'a.

Podstawowe zastosowanie - obróbka w złożeniu

Przez długi czas jedyną możliwością stosowania IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) była praca w złożeniu, a ściślej rzecz ujmując w złożeniach modułów do frezowania. Taki stan utrzymywał się do wersji NX 10 i umownie został w tym artykule nazwany podstawowym zastosowaniem.

W takim przypadku część obrabiana musi być elementem podzłożenia. Dozwolone jest jej kopiowanie ale należy pamiętać, że cały czas musi być to ten sam komponent złożenia, a jedynie może się zmieniać jego położenie.

Na omawianym przykładzie (dla lepszego zobrazowania zagadnienia) zastosowano dwa takie same komponenty w różnym położeniu (przesunięcie i obrót) tak jakby miały być obrabiane np. w dwóch zamocowanych obok siebie imadłach.

Oczywiście można wykonać też obróbkę na jednym komponencie, a nawet w razie potrzeby na jednym układzie MCS. Wszystko zależy od zastosowanej przez programistę technologii.

Podstawowe działanie będzie polegało więc na obrobieniu części w pierwszym ustawieniu. Dla uproszczenia przyjmijmy, że będzie to Bounding Block (Blok graniczny).

Następnie w kolejnym WORKPIEC'e należy :

  • Wybrać opcję IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany).
  • Wskazać przygotówkę źródłową (czyli już częściowo obrobiony w poprzednim zamocowaniu półfabrykat). Służy do tego polecenie Select Source for IPW (Wybierz źródło dla obiektu IPW).
  • Zaktualizować półfabrykat w za pomocą polecenia Update Local IPW from Source (Zaktualizuj lokalny obiekt IPW ze źródła).

Po tych zabiegach nowa operacja powinna rozpoznać aktualny stan przygotówki, pomimo zastosowania ustawienia: Cutting Parameters (Parametry obróbki) - Containment (Zakres) - In Process Workpiece (Obiekt IPW) - None (Brak).

W przypadku zmiany we wcześniejszym etapie technologicznym należy jedynie zaktualizować przygotówkę za pomocą przycisku Update Local IPW from Source (Zaktualizuj lokalny obiekt IPW ze źródła),  a najczęściej wystarczy po prostu zaakceptować komunikat podczas przeliczania ścieżki z nieaktualnego WORKPIEC'a.

W razie potrzeby można dodawać jeszcze kolejne WORKPIECE, wraz z kolejnymi pozycjami obrabianego elementu i przejmować przygotówkę do dalszej części procesu technologicznego ... itd ... itd ...

"A skąd NX wie gdzie (w jakiej pozycji) ma się znajdować aktualnie przygotówka" ?

Trzeba przyznać, że jest to bardzo sensowne i trafne pytanie. W starszych wersjach oprogramowania można było przyjąć ten czynnik jako pomijalny ponieważ zawsze pozycja przygotówki podążała za pozycją części obrabianej (komponentu złożenia). 

Począwszy od wersji NX 11 w oknie Blank Geometry (Geometria przygotówki) pojawiła się nowa belka IPW Position (Położenie IPW). Chcąc zachować omawiany sposób przejmowania przygotówki (czyli na podstawie położenia komponentu złożenia) należy w parametrze Positioning Type (Typ pozycjonowania) wybrać domyślną opcję Part (Część).

Trzeba tutaj zaznaczyć, że należy być konsekwentnym i używać cały czas (począwszy od pierwszego WORKPIECE) tego samego ustawienia opcji Positioning Type (Typ pozycjonowania).

Praca na warstwach lub gdy w trakcie procesu technologicznego zmienia się część obrabiana

I tutaj dochodzimy do niezwykle istotnej funkcjonalności belki IPW Position (Położenie IPW),  która pojawiła się począwszy od NX 11.

Co zrobić jeśli nie chce pracować na złożeniach lub moja bryła w trakcie obróbki musi się zmienić (z jakiegokolwiek powodu) ?

Wszystko sprowadza się do kolejnej opcji parametru Positioning Type (Typ pozycjonowania). Należy wybrać CSYS, a następnie określić układ współrzędnych, który będzie informował o położeniu przygotówki (nie mylić z MCS'em - to coś zupełnie innego).

Na poniższej ilustracji warto zwrócić uwagę na umiejscowienie i zwrot CSYS (zauważ, że został on przemieszczony tak samo jak część obrabiana).

Inne zastosowania IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany)

Funkcjonalność omawianej opcji jest bardzo duża i często może być dostosowana pod konkretne wymagania użytkownika. Poniżej zaprezentuję jeszcze klika przykładowych możliwości, które wydają się najbardziej praktyczne do wykorzystania podczas codziennej pracy w przemyśle.

1. Obróbka jednej i tej samej części.

Część obrabiana nie zmienia się, a użytkownik chce wykonać obróbkę resztek bądź operacje indeksowania (tzw. obróbka 3+2). Sposób ten jest jednak stosunkowo rzadko stosowany bo zwykle prościej (i szybciej) jest użyć parametru: Cutting Parameters (Parametry obróbki) - Containment (Zakres) - In Process Workpiece (Obiekt IPW) - Use 3D (Użyj 3D).

2. Zmiana modelu.

Najbardziej typowy przykład to detal z otworami. Początkowo do frezowania potrzebujemy "model zaślepiony" - tak aby obróbka zgrubna pomijała wyłączone obszary. Następnie zachodzi potrzeba podmiany modelu w celu wykonania otworów. Dzięki IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) możemy mieć cały czas aktualną przygotówkę.

3. Przejmowanie przygotówki z innego pliku.

Kiedy prościej i wygodniej jest podzielić technologię na kilka plików *.prt to również można przejmować pomiędzy nimi IPW.

4. Przejmowanie IPW pomiędzy obrabiarkami (wirtualnymi maszynami).

W zasadzie jest to szczególny przypadek poprzedniego punktu. Może być on stosowany dwojako: 

- Przejmowanie IPW pomiędzy dwoma różnym obrabiarkami.

- Przejmowanie IPW na tej samej maszynie. Zmienia się tylko zamocowanie części (w pierwszym pliku przechowujemy pierwsze położenie obrabiarki względem detalu obrabianego, a w kolejnym pliku *.prt inne położenie).

Jest to często bardzo niedoceniana funkcjonalność. Zauważymy, że możemy mieć cały czas aktualny IPW przy kilku różnych maszynach (lub kilku konfiguracjach jednej i tej samej obrabiarki).

4. Przechwyt na tokarkach.

Jest to nowość od wersji NX 11. Bardzo ciekawa opcja - przez wielu użytkowników jeszcze nie "odkryta". Co ciekawe ta funkcjonalność pozwala na przechwyt wielokrotny, gdzie możemy wiele razy przekładać element obrabiany z wrzeciona do przeciwwrzeciona i odwrotnie.

Oczywiście możliwa jest też prostsza forma wykorzystania tej funkcji, czyli użycie IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) do przemocowania części tokarskiej.

Zalecana struktura geometrii w module tokarskim gdy używa się IPW - In Process Workpiece (IPW element obrabiany) to układ gdzie MCS_SPINDLE jest rodzicem TURNING_WORKPIECE.

W przypadku tokarek korzystając z przejmowania IPW należy ustawić parametr Positioning Type (Typ pozycjonowania) jako CSYS,


Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook