"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Nowe środowisko szkicownika

Do czego służy.
Umożliwia tworzenie szkicu w którym proces nadawania i kontroli relacji między krzywymi jest w wyższym stopniu zautomatyzowany np. zwalniając z użytkownika konieczność usuwania konfliktowych relacji. Takie podejście znacznie przyspiesza proces tworzenia szkicu. W tradycyjnym szkicowniku mamy do dyspozycji więzy, w nowym są to relacje.

Wyłączenie nowego szkicownika
Jeżeli mimo poniższego filmu nadal chcesz korzystać ze starego szkicownika możesz to zrobić. Wybierz polecenie Menu:
File→ Utilities → Early Access Feature... (patrz rys.1) 


Rys.1


Odszukaj ustawienie Sketch (patrz rys.2)

 

Rys.2


Kolumna State określa czy nowy szkicownik jest aktywny (On) czy nieaktywny (Off)
Kliknij prawym przyciskiem na On w kolumnie State i wybierz Off jeśli chcesz korzystać że starego szkicownika i kliknij OK

Uwaga:
Kolumna Restart for Activation określa czy wymagany jest restart NX przy zmianie ustawienia. Starsze wersje NX nie pozwalają na jednoczesne korzystanie w jednym pliku z obu wersji szkicownika.


Film prezentujący działanie nowego szkicownika
https://youtu.be/FBsiZzmaSuQ

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook