"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Import ustawień Customer Defaults & Role

Po zainstalowaniu nowej wersji NX 'a pragniemy zachować swoje „Ustawienia domyślne użytkownika" („Customer Defaults") oraz własne ustawienia interface 'u, czyli konfiguracje wstążek z dostępnymi narzędziami, tzw. „Role".

Od kilku wersji NX 'a ustawienia te są przenoszone już automatycznie w trakcie instalacji, pod warunkiem, że na stanowisku była zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania. Jeżeli użytkownik przeskakuje o kilka wersji automatyczny transfer może nie zadziałać i wtedy należy wykonać go ręcznie.

Może też zachodzić potrzeba użyczenia własnych ustawień innemu użytkownikowi pracującemu na tej samej wersji NX 'a, wtedy również użyjemy narzędzi do importu.

Import ustawień domyślnych użytkownika – „Customer Defaults":

W celu zaimportowania ustawień domyślnych użytkownika otwieramy okno ustawień
Plik -> Narzędzia -> Ustawienia domyślne użytkownika (rys. 1)

rys. 1: Dostęp do ustawień domyślnych użytkownika

klikamy w przycisk ze schematem koła zębatego znajdujący się w prawym górnym rogu okna (rys. 2)  

rys. 2: Okno ustawień domyślnych użytkownika 

i przechodzimy do okna „Zarządzaj bieżącymi ustawieniami". Po prawej stronie znajduje się przycisk „Importuj ustawienia domyślne" (rys. 3). 

rys. 3: Okno zarządzania bieżącymi ustawieniami 

Następnie system poprosi nas o wskazanie pliku ustawień domyślnych „NX_user.dpv" z poprzedniej wersji, który chcemy przepisać do aktualnej wersji oprogramowania.

Lokalizacja pliku .dpv:
C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Siemens\NX****\
(!!! domyślnie „AppData" jest katalogiem ukrytym !!!)

Ustawienia domyślne zostaną zaimportowane, a wyniki z przebiegu procesu importu zostaną wyświetlone w raporcie (rys. 4). 

rys. 4: Raport z przebiegu importu 

Niestandardowe ustawienia domyślne – te, które zostały przedefiniowane przez użytkownika i nie są aktualnie zgodne domyślnymi ustawieniami systemu – są wyświetlane na liście ustawień domyślnych użytkownika w oknie dialogowym „Zarządzanie bieżącymi ustawieniami" (rys. 5). 

rys. 5: Okno zarządzania bieżącymi ustawieniami z listą wprowadzonych zmian w stosunku do domyślnych ustawień 

Informacje dodatkowe:

            Mechanizm przepisywania uwzględnia zmiany wprowadzane w oprogramowaniu podczas procesu jego rozwoju. W związku z czym przepisane zostaną tylko te ustawienia, które mają odpowiedniki w zbiorze ustawień domyślnych (rys. 2) dla wersji, na którą przepisujemy ustawienia. Pozostałe nie zostaną przepisane ponieważ mogłyby spowodować błędne działanie oprogramowania. Dla tego nie wolno przenosić ustawień na zasadzie kopiuj/wklej pliku „NX_user.dpv".

W oknie raportu (rys. 4) – o którym wspomniałem wyżej – można zobaczyć podsumowanie wyników. Znajdziemy tam informacje o:

  • łącznej liczbie zaimportowanych ustawień
  • łącznej liczbie ustawień odrzuconych z powodu wartości nieprawidłowych dla tej wersji
  • łącznej liczbie ustawień odrzuconych z powodu zablokowania wartości na wyższym poziomie
    (Te ustawienia są zablokowane na wyższym poziomie niż ten, na którym pracujesz. Nie można ich zmienić na twoim poziomie. Jeśli na przykład użytkownik pracuje na poziomie „User", nie może zmienić ustawień domyślnych zablokowanych na poziomie „Site".)
  • łącznej liczbie ustawień, które są już zdefiniowane na tę samą wartość i nie musiały być importowane
  • łącznej liczbie ustawień, które nie są rozpoznawane w tej wersji 

Import ustawień interface 'u – „Role":

W celu zaimportowania ustawień inferface 'u otwieramy okno preferencji interfejsu użytkownika
Plik -> Preferencje -> Interfejs (rys. 6) 

rys. 6: Dostęp do preferencji interfejsu użytkownika 

W drzewku po prawej stronie okna wybieramy „Roles" następnie klikamy przycisk „Wczytaj rolę" (rys. 7). 

rys. 7: Okno preferencji interfejsu użytkownika 

Następnie system poprosi nas o wskazanie pliku ustawień roli np. „nx_role0.mtx" z poprzedniej wersji, który chcemy przepisać do aktualnej wersji oprogramowania.

Lokalizacja pliku roli:
C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Siemens\NX**** \roles\
(!!! domyślnie „AppData" jest katalogiem ukrytym !!!)

Po załadowaniu Roli do systemu należy ją jeszcze zapisać, klikając PPM (Prawy Przycisk Myszy) na „wolnej" przestrzeni w nawigatorze „Rola" następnie z menu podręcznego wybieramy „Nowa rola użytkownika" (rys. 8). 

rys. 8: Tworzenie/zapisywanie Roli użytkownika. 

Informacje dodatkowe:

Same pliki roli są zapisywane z numerami według kolejności ich tworzenia przez użytkownika, zaczynając od 0 (nx_role0.mtx; nx_role1.mtx; nx_role2.mtx).

Aby odnaleźć, w którym pliku jest zapisana rola jaką chcemy zaimportować musimy wejść do edycji Roli (w NX, z którego importujemy). W tym celu na wybranej roli klikamy: PPM -> Edytuj (rys. 9). 

rys. 9: Edycja Roli. 

Na górze okna właściwości roli znajduje się informacja o nazwie pliku w jakim będzie ona przechowywana (rys. 10). 

rys. 10: Okno właściwości roli. 

Innym sposobem sprawdzenia, w którym pliku zapisana jest wybrana rola jest zwykłe otworzenie pliku roli w notatniku. W drugiej linii znajdziemy informację o nazwie wyświetlanej w NX: title="nazwa roli" (rys. 11). 

rys. 11: Nazwa roli w edycji pliku. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook