"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

NX RAPID CAD

Moduł NX RAPID CAD to autorski pakiet firmy CAMdivision rozszerzający aplikację NX CAD oraz NX DRAFTING o dodatkowe funkcjonalności oraz w pełni z nimi zintegrowany. W skład NX RAPID CAD wchodzą operacje usprawniające prace zarówno z pojedynczymi częściami, całymi gotowymi podzespołami jaki i dokumentacją płaską. Zbiór funkcjonalności zawartych w NX RAPID CAD został oparty na bazie doświadczenia naszego działu technicznego jak i na sugestiach użytkowników oprogramowania NX.

Pakiet NX RAPID CAD jest przeznaczony tylko i wyłączanie dla klientów firmy CAMdivision. Poniżej zostały opisane wybrane funkcje z pakietu „Części oraz operacje" NX RAPID CAD.

  • Funkcja „Folder" – otwiera oraz zaznacza dokładną lokalizacje zapisanego pliku w aplikacji „Eksplorator Windows"
  • Operacja „Zmień nazwę" – pozwala na bezpośrednią zmianę nazwy części roboczej jak i poszczególnych komponentów w złożeniu
  • Funkcja „Kopia części" – tworzy nie asocjatywną kopię części roboczej lub wybranego komponentu ze złożenia, zachowując oryginał 

​ Opis wybranych funkcji z pakietu „Złożenia"

  • Opcja „Kopiowanie rodziny części do folderu złożenia" - kopiuje wszystkie elementy, które są stworzone za pomocą rodziny („elementy znormalizowane") części do głównego folderu złożenia.
  • Spakuj złożenie" – pakuje wszystkie komponenty złożenia do jednego pliku *.zip

Opis wybranych funkcji z pakietu „Masa"

Funkcja „Policz masę" – oblicza masę dla całego roboczego złożenia jak i wszystkich komponentów i dodaje do nich atrybut (nazwę atrybutu użytkownik może ustalić indywidualnie)


​ Opis wybranych funkcji z pakietu „Tabela rewizji 2D "

Za pomocą tych czterech operacji użytkownik jest w stanie stworzyć tabele rewizji, dodać adnotacje zmiany w tabeli oraz utworzyć asocjatywne odnośniki przypisane do konkretnego symbolu rewizji i umieścić je w dowolnym miejscu na dokumentacji płaskiej.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook