"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Premiera programu Solid Edge 2024

11 października Siemens Digital Industries Software udostępnił użytkownikom nową edycję programu, oznaczoną numerem 2024. Zmiany i usprawnienia, które zostały do programu wprowadzone skupiają się przede wszystkim na zaimplementowania sztucznej inteligencji, poprawie optymalizacji i wydajności silnika graficznego, czy też wprowadzeniu dodatkowych modułów takich jak Model Based Definition oraz Design Configurator. To oczywiście w ogromnym skrócie, gdyż zmian i usprawnień w programie jest o wiele więcej. Bardziej szczegółowe informacje na temat nowości przestawię w poniższym artykule 

Usprawnienia interfejsu użytkownika

Zmiany w interfejsie najnowszej odsłony można określić jako ewolucję rozwiązań wprowadzonych w Solid Edge 2023. Mają one na celu umożliwić bardziej efektywną pracę, dlatego też bardzo przydatną funkcją wydaje się możliwość wyświetlenia ostatnio otwieranych elementów bezpośrednio poprzez górną belkę interfejsu.  

Użytkownicy nie muszą już przechodzić do zakładki Plik => Otwórz. Otwierane elementy nie zakrywają już obszaru roboczego, a do otwarcia elementu wystarczy w tym przypadku jedno kliknięcie myszą na interesującym nas obiekcie.
Kolejnym usprawnieniem jest możliwość zmiany kolejności operacji elementów złożenia poprzez przeciągnięcie i opuszczenie operacji w odpowiednim miejscu na drzewku. 

Usprawnienia w modelowaniu części i złożeń

Dla otworów gwintowanych, po wyświetleniu gwintów fizycznych można teraz dodać luz o wartości procentowej lub bezwględnej. Jest to niezwykle przydatne podczas tworzenia modeli do wydruku 3D 

Wspomniana przeze mnie wcześniej implementacja sztucznej inteligencji w programie ma na celu wyręczenie użytkowników z powtarzalnych, nudnych i czasochłonnych czynności. Da się ją wykorzystać m.in. podczas korzystania z operacji Zamiana części w środowisku złożeń. SI obsługuje zarówno relacje liniowe planarne ale również osiowe. Następnie prezentuje rozwiązania, które pozwalają nam również na wyświetlenie podglądów możliwego położenia zamienianej części oraz automatycznie nadaje dla tej części odpowiednie relacje. 

Usprawnieniom uległa również tabela zmiennych. Za pomocą filtrów można teraz oddzielać zmienne stworzone przez system oraz użytkowników. 

Zmienne można też filtrować według wybranych komponentów. Przy otwartej tabeli zmiennych oraz zaznaczeniu części, zostaną pokazane tylko te zmienne, które mają odniesienie do tej części.  

Zaznaczanie i wybieranie elementów za pomocą przeciągnięcia kursora z wciśniętym lewym przyciskiem bywa kłopotliwe, zwłaszcza gdy użytkownicy chcą zaznaczyć dużą ilość elementów na zróżnicowanej, skomplikowanej geometrii. W związku z tym dodano możliwość zaznaczania elementów za pomocą lassa lub zaznaczenia wielokątem. 

Ulepszony został również proces pracy z częściami symetrycznie przeciwległymi. Przy zapisywaniu części jako część lustrzana uzyskamy odbitą, gotową do natychmiastowego użytku część lustrzaną, z zachowaniem powiązania z częścią oryginalną i w pełni edytowalnym drzewem funkcji. 

Wydajność dużych zespołów

Dzięki optymalizacji znacznej poprawie uległa wydajność pracy przy dużych złożeniach. Dynamiczne przeglądanie pojedynczych części jest 3-krotnie szybsze i do 9-krotnie szybsze w przypadku dużych złożeń

Design Configurator i Model Based Definition

W najnowszej wersji pojawiły się również nowe moduły i rozszerzenia. Pierwszym z nich jest Design Configurator, który dostarcza nowe, względnie skonfigurowane elementy takie jak drabiny, przenośniki, obudowy, których modyfikacja odbywa się w głównym środowisku zespołu. Co więcej, nie ma potrzeby przechodzenia do edycji tych elementów lub otwierania ich w osobnym projekcie po to, by nanieść modyfikacje lub poprawki. Można je wprowadzić bezpośrednio za pomocą modułu 

Definicja oparta na modelu pomaga w przeniesieniu danych z rysunków technicznych do modelu, co pozwala na lepsze przekazanie założeń projektowych dla dalszych procesów produkcyjnych 

CAD Direct

W końcu – dalszym usprawnieniom została poddana funkcja CAD Direct, która do tej pory pozwalała na import plików w formatach nienatywnych dla Solid Edga bez konieczności ich dodatkowej translacji. Funkcja pozwalała na import formatów natywnych dla NX oraz Solid Works. W najnowszej odsłonie została dodana obsługa dla formatów Inventor, Catia, ACIS oraz PTC Creo.

Podsumowanie

Wymienione nowości i usprawnienia to subiektywnie najważniejsze nowości w tegorocznej odsłonie. Zmian jest jednak o wiele więcej, zamierzam je opisywać w kolejnych wpisach,dokładnie opisujących działanie tych nowości. W związku z tym zapraszam do odwiedzania naszego bloga w najbliższej przyszłości.  

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook