"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Przejścia wielokrotne AREA_MILL

Przejścia wielokrotne w operacji „AREA_MILL" powyżej wersji NX 12 domyślnie zostały wyłączone, aż do najnowszej wersji NX 2312. Dziś pokażemy wam jak uruchomić opcję przejść wielokrotnych w wersjach powyżej NX 12.  


rys.1 – przejścia wielokrotne

 

Aby uruchomić opcję należy wejść w:
Ustawiania domyślne użytkownika ->Wytwarzanie->Operacje->następnie zaznaczyć opcję Allow On-plane Stepover Option in Area Miling 

rys.2: Dostęp do ustawień domyślnych użytkownika

 

rys.3-Opcja -> Allow On-plane Stepover Option in Area Miling

 

Opcja Allow On-plane Stepover Option in Area Miling umożliwia nam w operacji zastosowanie szerokości na płaszczyźnie, które potrzebujemy do wykonania przejść wielokrotnych. Następnie należy zresetować NX. Po włączeniu operacji AREA_MILL wybieramy w zakresie metodę na Niestrome i zastosowanie szerokości na płaszczyźnie. Ta konfiguracja umożliwi nam w strategii zastosować opcję wielokrotnych przejść. 

rys.4-Metoda->niestrome. Zastosowana szerokość->Na płaszczyźnie

 

rys.5-Przejścia wielokrotne


Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook