"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Szablony obróbki w NX CAM

Jeśli podczas pracy w NX CAM często powtarzamy te same czynności (np. dostosowując ustawienia w oknie dialogowym danej operacji) warto zastanowić się nad modyfikacją szablonów obróbki.

​Chcąc dostosować szablony obróbki mamy do wyboru dwie podstawowe drogi:
- modyfikację istniejących
- utworzenie swoich własnych


Modyfikacja istniejących szablonów

Tytułem wstępu warto zaznaczyć, że standardowa lokalizacja domyślnych (metrycznych) szablonów Siemens znajduje się w:
...\Siemens\numer_wersji_NX\MACH\resource\template_part\metric\nazwa_szablonu.prt

Należy też pamiętać, że zarówno katalog, plik *.prt, jak i sama nazwa pliku mogą być zabezpieczone przed zapisem.
Można więc tymczasowo (na okres wprowadzania modyfikacji) skopiować konkretny plik i zapisać go pod inną nazwą w dowolnym, podręcznym miejscu na dysku lokalnym naszego komputera. Jeśli i to nie pomogłoby we wprowadzaniu zmian to należy sprawdzić we właściwościach plik czy mamy uprawnienia do zapisu.

W większości przypadków zapewne będą interesowały nas takie szablony jak:
mill_planar.prt
mill_contour.prt
mill_multi-axis.prt
hole_making.prt
turning.prt

Po otwarciu interesującego nas pliku (lub jego kopi o czym było napisane wyżej) możemy wprowadzić potrzebne zmiany. Takimi zmianami może być np. szyk skrawania, domyślna głębokość skrawania Ap, zaokrąglenie ścieżki w narożach ... lub dowolne inne parametry operacji.
Po zapisaniu pliku i umieszczeniu go ponownie pod oryginalną nazwą, w domyślnym katalogu lokalizacji szablonów będziemy mogli korzystać z wprowadzonych zmian od momentu kolejnego uruchomienia oprogramowania NX.

Nie jest to koniec możliwości jakie posiadamy.
Warto wiedzieć, że możemy włączyć/wyłączyć konkretne operacje jakie pojawiają się do wyboru na liście.
W tym celu należy kliknąć PPM (prawym przyciskiem myszy) na wybranych operacjach i wywołać polecenie Object (Obiekt) - Template Settings (Ustawienia szablonu). O widoczności danej operacji będzie decydował przełącznik opcji Object can be used as a tepmlate (Obiekt może zostać użyty jako szablon).

​Dodatkowo jeśli użyjemy opcji Create if Parents is created (Utwórz, jeśli nadrzędny jest utworzony) to za każdym razem gdy będziemy tworzyć nowy projekt domyślnie pojawią się wybrane operacje.

Wspomniane polecenia działają nie tylko na operacjach. Gdy chcemy wraz z nowym projektem "załadować" określone narzędzia możemy je wczytać do szablonu i aktywować dla nich opcję Create if Parents is created (Utwórz, jeśli nadrzędny jest utworzony). Pamiętajmy jednak, że takie narzędzia muszą być wcześniej zapisane w bibliotece narzędzi.

Podobnie ma się sprawa z definicją wszelkich geometrii. Gdy utworzymy nową geometrię (np. MCS__TEST) i aktywujemy dla niej opcję Object can be usedas a tepmlate (Obiekt może zostać użyty jako szablon) to będziemy mieć możliwość korzystania z tego dodatkowego podtypu geometrii na liście wyboru.
Jeśli "podepniemy" w szablonie pod tą geometrię obiekt podrzędny (np. WORKPIECE__TEST) i aktywujemy dla niego opcję Create if Parents is created (Utwórz, jeśli nadrzędny jest utworzony) to tworząc obiekt nadrzędny (MCS__TEST) zawsze "przy okazji" będzie tworzony obiekt podrzędny (WORKPIECE__TEST).

Tworzenie własnego szablonu

​Zamiast modyfikować istniejące szablony możemy również utworzyć swój własny.
W tym celu należy przygotować plik na wzór metody opisanej dla modyfikacji domyślnych szablonów i nadać mu naszą własną nazwę (np. Moje_szablony.prt).
Oczywiście tak jak wszystkie inne szablony należy go umieścić w domyślnej lokalizacji:
...\Siemens\numer_wersji_NX\MACH\resource\template_part\metric

Następnie należy dodać szablon w domyślnej listy.
W tym celu trzeba udać się do lokalizacji:
...\Siemens\numer_wersji_NX\MACH\resource\template_set
i edytować plik "cam_general.opt" (edycji można dokonać w dowolnym programie tekstowym).

Po otwarciu pliku zobaczymy w górnej części szablony calowe (ENGLISH), a w dolnej części szablony metryczne (METRIC).
Należy dodać nowy wiersz zawierający dokładnie nazwę naszego szablonu. W naszym przykładzie będzie to:
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}Moje_szablony.prt

​Po ponownym uruchomieniu oprogramowania NX nowy szablon pojawi się na liście.

Dodatkowe informacje

​1. Pamiętaj o prawidłowym sposobie aktualizacji szablonów w przypadku gdy przechodzisz na wyższą wersję NX:
https://www.nxcad.pl/nx-cam/zarzadzanie-szablonami-cam

2. Jeśli korzystasz z "paczki startowej" CAMdivision zapytaj swojego opiekuna czy szablony obróbki wchodzą w jej skład (jeśli tak to domyślna lokalizacja szablonów może być zmieniona).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook