"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Teamcenter Quality

W dynamicznym świecie przemysłowym, jakość produktów, jakość procesów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów. Aby sprostać tym zadaniom, przedsiębiorstwa wdrażają różnorodne narzędzia, aby zapewnić doskonałą jakość swoich wyrobów i procedur. Jednym z narzędzi, które umożliwia skuteczne zarządzanie jakością, jest Teamcenter Quality.

Teamcenter Quality to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia przedsiębiorstwom skuteczne zarządzanie jakością produktów i procesów w sposób zintegrowany. Stanowi część większego ekosystemu Teamcenter – systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), która obejmuje moduły do projektowania, dokumentacji, analizy i zarządzania.

Kluczowe narzędzia Jakościowe dostępne w Teamcenter Quality

W systemie Teamcenter mamy dostęp do narzędzi do rozwiązywanie problemów, miedzy innymi narzędzie CAPA – system do zarządzania akcjami korygującymi jak i akcjami prewencyjnymi, jak i Root Cause Analysis – czyli analiza przyczyn źródłowych.  

Kolejnym trzonem Jakości w systemie Teamcenter jest Analiza ryzyka, tu mamy możliwości skorzystać z takich narzędzi jak analiza FMEA. Jest to jedna z metod zarządzania jakością, wykorzystywana już od ponad 60 lat. Polegająca na analizowaniu typów potencjalnych błędów jak i ich możliwym wpływie na proces czy produkt. Celem FMEA jest zapobieganie problemom, które mogą wystąpić na etapie projektowania lub produkcji.  

Narzędzia do planowania, w skład wchodzi APQP czy PPAP.
Metoda APQP polega na stworzeniu planu jakości produktu, uwzględniający również wymagania klienta. APQP pozwala na zmniejszenie ilości wad podczas produkcji. Ponadto pozwala na usprawnienie kontroli jakości.

Zaś skrót PPAP jest bardzo często stosowany w branży samochodowej i oznacza proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej. Proces PPAP jest standardem oparty na amerykańskim systemie QS-9000. Zaś jego głównym celem jest potwierdzenie, że zamówione części i komponenty produkcyjne są w pełni zgodne z wymaganiami klienta. Służy on potwierdzeniu wymagań klienta, któremu dany dostawca gwarantuje dostarczania komponentów spełniających wszystkie jego wymagania.  

Narzędzia do [QA] zapewnienia jakości składa się z narzędzi takich jak:
- Planowanie kontroli, pozwala na definiowanie i zarządzanie procesami kontroli oraz testami, w tym tworzenie list kontrolnych, harmonogramów inspekcji i śledzenie wyników.
- SPC (Statistical Process Control), czyli metoda zarządzania procesami produkcyjnymi, która polega na ciągłym monitorowaniu procesu i wykrywaniu odchyleń od normy.

Ponadto śledzenie Niezgodności i Reklamacji: Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie niezgodności, defektów i reklamacji. Pozwala to na szybkie identyfikowanie problemów oraz podejmowanie działań naprawczych, co przyczynia się do poprawy jakości produktów i zadowolenia klientów. 

Wnioski

Wprowadzenie Teamcenter Quality to krok w kierunku osiągnięcia doskonałej jakości produktów i procesów. Dzięki zintegrowanym funkcjom, elastyczności i możliwościom analizy danych, przedsiębiorstwa mogą skutecznie monitorować, zarządzać i doskonalić jakość swoich produktów, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i zadowolenia klientów.
Ponadto oprogramowanie jest ściśle zintegrowane z innymi modułami platformy Teamcenter, co umożliwia płynny przepływ informacji między różnymi procesami i działami, od projektowania po produkcję i obsługę posprzedażową. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook