"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Tworzenie własnego szablonu listy części

We wcześniejszym wpisie zostały opisane czynności niezbędne do stworzenia własnej formatki w NXie (link na dole strony). Osobnym zagadnieniem jest utworzenie szablonu listy części, tak aby była automatycznie wstawiana w dobrej formie. Temu tematowi został poświęcony obecny wpis.

Edycja listy części

Domyślnie lista części posiada angielskie opisy kolumn. Klikając dwukrotnie na komórkę, uruchamia się okno do edycji tekstu komórki. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zatwierdzić przyciskiem ENTER.

Każda komórka tabeli, a także każdy wiersz i kolumna mają własne ustawienia. Po wyborze jednej z nich i kliknięciu PPM – Ustawienia, otrzymuje się dostęp do polecenia umożliwiającego zmianę, m.in. położenia tekstu w komórce.

Dodatkowo możliwe jest wstawienie dodatkowych kolumn, które będą zaczytywały atrybuty poszczególnych komponentów złożenia. Wystarczy wybrać dowolną kolumnę, kliknąć PPM i wybrać polecenie Wstaw kolumnę. Następnie po ponownym kliknięciu PPM na nową kolumnę i wybraniu Ustawienia – Kolumna – Nazwa atrybutu pojawi się okno z atrybutami dostępnymi w komponentach. Po wybraniu jednego z nich i zatwierdzeniu OK, dana kolumna będzie automatycznie uzupełniana wartościami danego atrybutu. Znając już ustawienia pojedynczej komórki, użytkownik jest w stanie wyedytować opis oraz wyrównanie tekstu.

Program pozwala posortować pozycje w liście części, co jest szczególnie przydatne, gdy w złożeniu znajdują się zarówno elementy znormalizowane, jak i nieznormalizowane. Należy kliknąć PPM w lewym górnym rogu tabeli i wybrać polecenie Sortuj. Następnie wystarczy zaznaczyć odpowiednią kolumnę oraz wybrać, w którym kierunku mają zostać posortowane (od góry, czy od dołu).

Aby tabela została wstawiona od początku z odpowiednio posortowanymi pozycjami, należy koniecznie zaznaczyć opcję Sortuj przy aktualizacji.

Zapis tabeli jako szablon

Tak przygotowaną tabelę można użyć jako szablonu każdej nowej listy części. W tym celu należy kliknąć PPM na zmodyfikowaną tabelę i wybrać polecenie Zapisz jako szablon, a następnie zapisać w folderze table_files w lokalizacji NXa: 

Następnie pozostaje wskazać zapisany plik jako szablon. Aby to zrobić, należy wpisać jego nazwę w pole znajdujące się na ścieżce: Narzędzia-Ustawienia domyślne użytkownika-Drafting-Standard-Dostosuj standard-Tabela-Lista części-Format-Default Part List: Native mode.

Film instruktażowy

Poniżej został załączony film, w którym krok po kroku zostały pokazane czynności niezbędne do zdefiniowania szablonu listy części.

...

Tworzenie własnego szablonu rysunkowego - NX CAD & CAE Blog

Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NX CAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywa

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook