"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Wyodrębnianie obszaru obróbki

W NX serii 2306 pojawiła się nowa opcja Extract Cut Area (Wyodrębnij obszar obróbki).
Polecenie to jest dostępne wyłącznie w widoku geometrii, po zaznaczeniu wybranej operacji i wybraniu:
PPM ---> Object (Objekt) ---> Extract Cut Area (Wyodrębnij obszar obróbki).

Nowa funkcjonalność NX CAM pozwala na automatyczne tworzenie geometrii MILL_AREA.
Sama geometria MILL_AREA nie jest niczym nowym ale napotkamy problem jeśli koncepcja jej użycia pojawi się już na pewnym etapie programowania obróbki danego modelu.
Przyjrzyjmy się dotychczasowym metodom pracy oraz nowym możliwością jakie istnieją od NX serii 2306.

Standardowe użycie geometrii MILL_AREA

Jeśli przewidujemy stosowanie w kilku operacjach skomplikowanego obszaru obróbki (który zwykle trudno jest zaznaczyć) to możemy wcześniej przygotować geometrię MILL_AREA. Wewnątrz niej wykonujemy problematyczny wybór ścianek.  

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że wskazanie obszaru obrabianego przeprowadzamy tylko jeden raz. Każda operacja dodana do MILL_AREA będzie „widziała" zaznaczoną tam geometrię.  

Wyodrębnianie obszaru obróbki

Jeśli jednak zapomnieliśmy utworzyć pomocniczą geometrię MILL_AREA i już wykonaliśmy pierwszą operację to dotychczas musieliśmy kolejny raz wskazywać interesujący nas obszar obróbki.
Począwszy od NX serii 2306 możemy skorzystać z nowego polecenia Extract Cut Area (Wyodrębnij obszar obróbki)

Opcja ta automatycznie wyodrębni zaznaczony w operacji obszar obróbki i doda go do nowo utworzonego obiektu „MILL_AREA_nazwa_operacji".
Teraz (podobnie jak w omawiamy wcześniej przypadku), każda operacja dodana do pomocniczej geometrii będzie „widziała" zaznaczony tam obszar obróbki. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook