"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

FIBERSIM & NX / projektowanie struktur kompozytowych

FIBERSIM umożliwia przeprowadzenie kompletnego procesu opracowania produktu kompozytowego. Zapewnia nawet 80% oszczędność czasu przy tworzeniu projektów kompozytów i skraca czas wprowadzania zmian w projekcie nawet o 95% przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania norm i specyfikacji technicznych kompozytu. Dodatkowo jego otwarta architektura umożliwia wymianę danych między współpracującymi zespołami.

CAMdivision należy do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE FIBERSIM SIEMENS

Projektowanie wyrobów kompozytowych z FIBERSIM

FIBERSIM to specjalizowany moduł, znacząco usprawniający procesy projektowania, analizowania wytrzymałości i wytwarzania komponentów opartych na kompozytach włóknistych. Umożliwia on automatyzację żmudnych i powtarzających się procesów poprzez wiele dostępnych ścieżek tworzenia nowego wyrobu, a dodatkowo wspomaga szybkie zarządzanie zmianami w projekcie, pochodzących z działów analizy, czy produkcji, zwiększając jakość produktów oraz eliminując błędy projektowe.

FIBERSIM wspiera wiele najlepszej klasy systemów CAD. Integracja modułu możliwa jest z oprogramowaniem NX CAD, CATIA oraz Creo.

Definiowanie warstw i wkładów do 150 atrybutów
FIBERSIM pozwala na zdefiniowanie do 150 cech określających kompozyt, takich jak: typ materiału, właściwości mechaniczne, orientacja, szerokość, grubość, masa, koszt i kolejność układania.

Automatyzacja definiowania laminatów metodami strefowymi, siatkowymi, wielowarstwowymi lub wypełniania objętościowego
Unikalne usprawnienia umożliwiają ograniczenie, bądź całkowite wyeliminowanie powtarzających się czynności, zastępując je predefiniowanymi poleceniami.

Automatyzacja tworzenia wewnętrznej linii formy
Manualne tworzenie IML obarczone jest koniecznością poświęcenia wielu tygodni pracy, przy jednoczesnej możliwości popełnienia wielu błędów. Dzięki technologii parametrycznego przesunięcia powierzchni możliwe jest zredukowanie czasu tworzenia IML o 75 lub więcej procent.

Niezwykle dokładne symulacje technologiczności produkcji, które naśladują rzeczywiste procesy produkcyjne
Oprogramowanie FIBERSIM pozwala zbadać z wysoką dokładnością zachowanie półproduktów, takich jak tkaniny jednokierunkowe, wielokierunkowe oraz taśmy, przy dopasowywaniu ich do zadanej geometrii, symulując, np.: proces laminowania ręcznego, czy też AFL (Automatic Fiber Placement).

Zautomatyzowane opcje produkcyjne
FIBERSIM posiada konfigurowalną bazę danych maszynowych, a także szereg narzędzi wspomagających proces laminowania ręcznego. Przekłada się to wprost na wzrost produktywności oraz obniżenie kosztów produkcji.

FIBERSIM Funkcje

Rozwiązanie FIBERSIM umożliwia przeprowadzenie kompletnego procesu opracowania produktu kompozytowego, od manualnego, bądź zautomatyzowanego definiowania poszczególnych warstw kompozytu, poprzez eksport danych do modułów CAE oraz symulacji technologiczności produkcyjnej, po wygenerowanie płaskich rozkrojów oraz kontrolę produktu na zgodność ze specyfikacjami i normami technicznymi kompozytu. Wszystko to dla procesu laminowania ręcznego oraz procesów maszynowych, takich jak AFL (Automatic Fiber Placement).

Projektowanie manualne
Metoda projektowania manualnego umożliwia definicję kompozytu poprzez pojedyncze warstwy, tj.: rodzaj półwyrobu, typ wykorzystywanego włókna, czy też ich orientacja i kolejność w projektowanej części.

Projektowanie zautomatyzowane
Wyeliminowanie powtarzalnych czynności manualnych pozwala za znaczące skrócenie czasu projektowania wyrobu. W tym celu w programie FIBERSIM zawarto funkcje projektowania strefowego i siatkowego, a także importu wcześniej stworzonych projektów strukturalnych (np. z arkusza kalkulacyjnego). Ponadto możliwe jest również wypełnienie objętościowe materiałem kompozytowym, pomiędzy wcześniej utworzonymi geometriami (np. powłoki łopat turbiny).

Wymiana danych z programami CAE
FIBERSIM pozwala na import oraz eksport danych o zaprojektowanym kompozycie. Poza standardowymi informacjami jak typ włókna, czy rodzaj półproduktu, program umożliwia uwzględnienie rzeczywistego układu włókien w projektowanej geometrii, wraz z ich przekoszeniem.

Symulacja technologiczności produkcyjnej
Symulacja technologiczności pozwala już na etapie projektowania kompozytu przewidzieć i wyeliminować newralgiczne miejsca deformacji, wygięć oraz przekoszeń włókien. Narzędzi tworzenia modyfikacji wykrojów (np. nacięć) z powodzeniem podnoszą jakość tworzonych komponentów.

Tworzenie płaskich wykrojów
Funkcja eksportu danych pozwala na utworzenie płaskich rozkrojów poszczególnych warstw i wysłanie ich do wycinarek laserowych. Dodatkowo program kontroluje, czy poszczególne wykroje nie wykraczają poza wymiary geometryczne tkaniny, a także ogranicza on ilość odpadów po wycinaniu.

Kontrola produktu
FIBERSIM umożliwia kontrolę wytworu na każdym etapie pracy korzystając z jednego z wielu narzędzi, np.: przekroju przekrój przez warstwy, rozstrzelenie laminatu, tabele warstw i materiałów.

FIBERSIM & NX Pakiety licencji

FIBERSIM posiada szereg licencji umożliwiających dostosowanie funkcjonalności programu do wymagań użytkownika. NX CAD Fibersim pracuje jako zagnieżdżony moduł w interfejsie NX CAD (również CATIA i Pro/Engineer).

FIBERSIM Pro
Licencja FIBERSIM Pro pozwala na integracje z systemami NX, CATIA, Creo. Wspiera manualną i wielowarstwową metodę projektowania kompozytu, a także symulację ręcznego laminowania, prowadzenia włókna, formowanie płata warstwy, łączenie i nacinanie warstw, ocenę płaskiego wykroju oraz parametryczne odsunięcie powierzchni.

FIBERSIM Elite
Licencja FIBERSIM Elite rozszerza funkcjonalności dostępne również w licencji Pro o możliwość projektowania laminatu za pomocą metod siatkowych, strefowych, wypełnienia objętościowego i projektowanie łopatek turbin wiatrowych.

Flat Pattern Export
Licencja Flat Pattern Export pozwala na wyeksportowanie płaskich wykrojów wraz z punktami startowymi, krzywymi kierunkowymi, markerami i adnotacjami tekstowymi do automatycznych, bądź ręcznych wycinarek różnych producentów. Do wspieranych marek należą: Cutting Edge, GFM NS2, Magestic TruNEST, Optimation. Plataine TPO I JETCAM Expert.

Simcenter Structures
Licencja Simcenter Structures umożliwia korzystanie z narzędzi obliczeniowych, korzystających z metody elementów skończonych. Pozwala na analizy liniowe, nieliniowe, modalne, wyboczeniowe, przepływu ciepła oraz punktowych spoin spawanych, zarówno dla materiałów izotropowych, jak i anizotropowych, jak kompozyty włókniste.

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Materiały

FIBERSIM Kompozyty
Pobierz materiał

eBook

NX Laminate Components
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
FIBERSIM od CAMdivision

Materiały

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU

Łatwa komunikacja między działami oraz automatyzacja etapów projektowania umożliwia skrócenie procesu projektowania nawet o 80 procent.

Materiały

PRZESTRZEGANIE SPECYFIKACJI
I NORM

Dostępne funkcje programu umożliwiają kontrolę wyrobu pod kątem zgodności ze specyfikacjami i normami technicznymi kompozytu na każdym etapie rozwoju produktu.

Materiały

ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW

Dostępne symulacje pozwalają na zaprojektowanie optymalnego kompozytu dla projektowanej części oraz zminimalizowanie odpadów przy jego produkcji.

Materiały

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI
PRODUKTU

Dostępna integracja z modułami do obliczeń numerycznych pozwala na precyzyjne określenie rzeczywistej orientacji włókien, co wpływa na jakość końcowego wyrobu.

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

  • licencję testową na 7 – 30 dni, 
  • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
  • wypożyczenie książki lub eBook, 
  • wstępne szkolenie np. online, 
  • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
  • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Dane personalne

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook