"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Klonowanie złożenia w NX

Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wykorzystanie ich ze zmienionymi nazwami i rozmiarami.

Procedura kopiowania złożenia ze zmienioną nazwą:

1)  Otwórz złożenie, które chcesz sklonować (nie jest wymagane, lecz łatwiej zarządzać nazwami).

2) Wybierz: Menu-Assemblies-Cloning-Create Clone Assembly.

3) Kliknij przycisk Add Assembly i wskaż główny plik złożenia.

4) Kliknij OK.

5) W oknie klonowania zmień Root Part Only na Full.

6) Przejdź do zakładki Naming i kliknij Define Naming Rule.

7) Zaznacz opcję Replace i wprowadź najpierw część nazwy, która będzie zmieniana, a następnie wprowadź nazwę docelową.

8) Kliknij OK. Wybierz ikonę Browse i wprowadź ścieżkę do folderu, do którego zostaną zapisane pliki.

9) Przejdź do zakładki Main i wybierz Set Defaults. Jeżeli po kliknięciu przycisku nie pojawi się żaden komunikat, to znaczy, że wszystko jest poprawnie zdefiniowane.

Uwaga !

Jeżeli po kliknięciu przycisku Set Defaults pojawi się komunikat, to oznacza, że jedna lub większa liczba części nie posiada nazwy, którą zmieniamy. Program informuje nas, że musimy nadać ręcznie nazwy.

  • Przejdź ponownie do zakładki Naming.
  • Kliknij ikonę Exception.
  • Odszukaj na liście pozycję, która nie ma dodanej nazwy i zaznacz ją.
  • Kliknij OK i wprowadź nową nazwę pliku.
  • Po zakończeniu przypisywania nazw zamknij okno wyjątków i przejdź do zakładki Main.

10) Kliknij przycisk Execute (program skopiuje pliki ze zmienionymi nazwami do wskazanego folderu).

FILM INSTRUKTAŻOWY:

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook