"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Komponenty Wewnętrzne w Solid Edge – Definicja i cechy charakterystyczne

W niniejszym wpisie skupimy się na dość istotnym aspekcie projektowania złożeń w programie Solid Edge - komponentach wewnętrznych. Przedstawimy czym tak naprawdę one są oraz omówimy cechy wyróżniające je na tle komponentów zewnętrznych.


Czym są komponenty wewnętrzne?

Możliwość wykorzystania komponentów wewnętrznych w programie Solid Edge została wprowadzona wraz z wydaniem wersji Solid Edge ST10, które miało swoją premierę w lipcu 2017 roku. Jeszcze wcześniej użytkownicy musieli korzystać z innych metod, takich jak zaawansowane kopie części, by osiągnąć podobny efekt wielokrotnego użycia części w obrębie projektu. W edycji programu z roku 2021 Siemens rozwinął i ulepszył formułę korzystania z tego rodzaju komponentów. 

W kontekście programu Solid Edge, komponent wewnętrzny (ang. "internal component") jest to element lub część, która została stworzona lub zaimportowana w obrębie danego projektu CAD. Komponenty wewnętrzne są integralnymi częściami naszej konstrukcji i mogą reprezentować zarówno proste elementy, takie jak śruby, nakrętki, czy łożyska, jak i bardziej skomplikowane struktury, np. układy elektroniczne, zespoły mechaniczne, obudowy czy też podzłożenia.
Dla użytkownika oznacza to, że projekty komponentów użytych w złożeniu przechowywane są w jednym projekcie – w złożeniu, w którym je umieściliśmy (w przypadku komponentów zewnętrznych są one zapisywane w osobnych dokumentach). 

 

Rys 1. By z wczytywanej do projektu części utworzyć komponent wewnętrzny, należy w opcjach otwierania pliku zaznaczyć funkcję „utwórz komponent wewnętrzny".

 

Cechy charakterystyczne komponentów wewnętrznych.

Skupimy się na zaletach i wadach tego rozwiązania. W pierwszej kolejności pochylimy się nad zaletami:

  1. Wielokrotne wykorzystanie: Jeden z największych atutów komponentów wewnętrznych to ich zdolność do wielokrotnego wykorzystania. Możemy stworzyć bibliotekę standardowych części, które później będziemy mogli łatwo umieszczać w różnych projektach, co przyspiesza proces projektowania i eliminuje konieczność wielokrotnego modelowania tych samych elementów.
  2. Uproszczona edycja: Zastosowanie komponentów wewnętrznych ułatwia dokonywanie zmian w projekcie. Jeśli mamy kilka instancji tej samej części, a następnie dokonujemy w niej zmiany, to wszystkie wystąpienia tej części w projekcie zostaną zaktualizowane automatycznie.
  3. Łatwa analiza złożenia: Dzięki komponentom wewnętrznym możemy przejść od ogólnego złożenia do szczegółowego badania każdego elementu osobno, co ułatwia analizę, identyfikację potencjalnych problemów oraz optymalizację naszej konstrukcji.
  4. Animacje i symulacje: Komponenty wewnętrzne pozwalają na przypisanie różnych właściwości fizycznych, co umożliwia przeprowadzenie symulacji, analizy ruchu i animacji, co jest szczególnie przydatne w projektowaniu maszyn i urządzeń.
  

Rys 2. Struktura drzewa projektu z wykorzystaniem komponentów wewnętrznych.

  

Czego unikać przy wykorzystaniu komponentów wewnętrznych?

  1. Nadmiernego skomplikowania: Warto pamiętać, że zbyt złożone komponenty wewnętrzne mogą utrudnić zarządzanie projektem i wpłynąć negatywnie na wydajność programu. Dlatego ważne jest, aby unikać nadmiernego skomplikowania pojedynczych komponentów.
  2. Braku uwzględnienia specyficznych wymagań projektu: Czasem może się zdarzyć, że standardowe komponenty wewnętrzne nie spełniają określonych wymagań projektu. W takich przypadkach zaleca się ich modyfikację lub zaprojektowanie zupełnie nowych, które spełnią określone kryteria.
  3. Pomijania aktualizacji: Regularne aktualizowanie komponentów jest niezbędne, aby uniknąć konfliktów i błędów w projekcie. Unikajmy używania przestarzałych wersji komponentów, które mogą mieć wpływ na poprawność naszej konstrukcji.

Podsumowując, komponenty wewnętrzne w programie Solid Edge stanowią fundament naszych projektów CAD. Ich mądrzejsze wykorzystanie pozwala na efektywne zarządzanie i ponowne wykorzystanie części, co przyspiesza proces projektowania i zwiększa jakość finalnych produktów. Ważne jest jednak, aby zachować równowagę między prostotą a funkcjonalnością oraz regularnie aktualizować komponenty w celu uniknięcia problemów związanych z przestarzałymi modelami. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się płynnym i skutecznym procesem projektowania, oszczędzając czas i zasoby.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook